П С И ООД-ГРУП ООД

Oт края на 1992 година “ПСИ ООД-Груп” ООД гр.Казанлък започва своята пещостроителна  и изолационна дейност в условията на частна собственост и пазарна икономика.

за нас

Фирма “П С И ООД-ГРУП” ООД   гр.Казанлък като правоприемник на ДСО “Пещостроене и изолации” гр.София е създадена през 1992г. и е специализирана фирма за извършване на:

Към настоящия момент “ПСИ ООД-Груп” ООД гр.Казанлък притежава:

Административна сграда и работна база

гр. Казанлък

Административна сграда и работна база

гр. Велико Търново

Административна сграда и работилница

гр. Златица

ПСИ ООД-Груп

“ПСИ ООД-Груп” ООД е със сто процента частно участие и като правоприемник на държавното предприятие запазва най-добрите работници, специалисти и ръководни кадри работили в него, като ги назначава в новосъздадената фирма. Така от края на 1992 година “ПСИ ООД-Груп” ООД гр.Казанлък започва своята пещостроителна  и изолационна дейност в условията на частна собственост и пазарна икономика.

С цел да отговори на високите изисквания за качествено извършена работа фирмата създаде много добра материална, инструментална и технологична обезпеченост за самостоятелно извършване на основните видове дейности.

обекти

„ ПСИ ООД Груп „ ООД гр.Казанлък е вписана в Централния професионален регистър на строителя.

До настоящия момент „ ПСИ ООД-Груп „ООД гр.Казанлък е изпълнявало и изпълнява като изпълнител и подизпълнител следните по-големи обекти :