За нас

 

Фирма “П С И ООД-ГРУП” ООД   гр.Казанлък като правоприемник на ДСО “Пещостроене и изолации” гр.София е създадена през 1992г. и е специализирана фирма за извършване на:

 

 

 

 • огнеупорни,киселиноустойчиви и изолационни зидарии
 • огнеупорни и изолационни бетони
 • хидроизолации
 • метални покрития
 • антикорозионни покрития за силно активни среди
 • топлинни и хладилни  изолации
 • строително тенекeджийство

 

 

 

“ПСИ ООД-Груп” ООД е със сто процента частно участие и като правоприемник на държавното предприятие запазва най-добрите работници, специалисти и ръководни кадри работили в него, като ги назначава в новосъздадената фирма. Така от края на 1992 година “ПСИ ООД-Груп” ООД гр.Казанлък започва своята пещостроителна  и изолационна дейност в условията на частна собственост и пазарна икономика.

С цел да отговори на високите изисквания за качествено извършена работа фирмата създаде много добра материална, инструментална и технологична обезпеченост за самостоятелно извършване на основните видове дейности.

Към настоящия момент “ПСИ ООД-Груп” ООД гр.Казанлък притежава:

 

 • Административна сграда и работна база гр. Казанлък
 • Административна сграда и работна база гр. Велико Търново
 • Административна сграда и работилница в гр. Златица

 

До настоящия момент „ ПСИ ООД-Груп „ООД гр.Казанлък е изпълнявало като изпълнител и подизпълнител следните по-големи обекти :

 


 • „Лукойл Нефтохим Бургас”АД гр.Бургас
 • „Захарни заводи „ АД гр.Горна Оряховица 
 • „Асарел Медет „ АД гр.Пирдоп
 • „Топлофикация – Казанлък” ЕАД гр.Казанлък
 • „Енемона” АД гр.София
 • „Българска роза – Севтополис” АД гр.Казанлък
 • „Арсенал”АД гр.Казанлък
 • „Монтажи” АД гр.София
 • „Неохим” АД гр.Димитровград
 • „Монтажинженеринг”АД гр.Стара Загора
 • „Каменица” АД гр.Хасково
 • „Монди Пекиджинг” ЕАД гр.Стамболийски
 • „Великотърновско пиво „ АД гр.Велико Търново
 • „Асарел Медет” гр.Панагюрище
 • „Челопеч Майнинг” гр.Челопеч
 • „Агрима” АД гр.Велико Търново
 • „Дървопреработване” гр.Велико Търново и други

 

Ръководният състав, работниците и специалистите от фирмата натрупали голям опит в държавната и след това в частната фирма доказват своята точност, коректност и качествено изпълнение на възложените задачи.